http://www.jakpsatweb.cz/css_scroll_bar.htm

Pokud není nastavena vlastnost scrollbar-track-color, přebírá se spodní barva z highlight.
Není-li nastaveno ani higlight, pak ze světlejšího odstínu base.
Pokud vlastnost track nastavena je, změní se šachovnicový rastr na jednolitou barvu.
U prvku formuláře SELECT se lišta obarvit nedá. Prohlížeč to patrně nechápe jako lištu, ale prostě nějaký jiný objekt, který náhodou vypadá jako lišta.U prvku formuláře TEXTAREA ale obarvení paradoxně funguje.