Odkazy upravené pomocí technologie CSS (kaskádových stylů)


:: Odkaz bez podtržení

<style type="text/css">
  A {text-decoration: none}
</style>

:: Odkaz bez podtržení s efektem podtržení po najetí myší

<style type="text/css">
   A {text-decoration: none}
   A:hover {text-decoration: underline}
</style>

:: Odkaz bez podtržení s měnící se barvou a podtržením po najetí myší

<style type="text/css">
   A {text-decoration: none}
   A:hover {text-decoration: underline; color: red}
</style>

:: Odkaz bez podtržení s měnící se barvou a pozadím po najetí myší

<style type="text/css">
   A {text-decoration: none}
   A:hover {color: white; background-color: blue}
</style>


Poznámka: uvedený zdrojový kód musí být umístěn v hlavičce stránky,
tedy v sekci <HEAD> </HEAD>, nikoliv v <BODY> </BODY>!


<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" />
<title>Odkazy</title>

<style type="text/css">
   A {text-decoration: none}
   A:hover {text-decoration: underline}
</style>

</head>

<body>

<a href="http://www.pf.jcu.cz/" title="odkaz">:: Odkaz bez podtržení s efektem podtržení po najetí myší</a>

</body>
</html>