CHYBA!!! - nelze vložit soubor ZAHLAVI.INC
\n"; ?>
Pokud chcete smazat tuto položku a znáte přihlašovací jméno a heslo, je nutné se ZDE přihlásit.
"; else: $piste = MySQL_Query("SELECT * FROM $table_login WHERE ID LIKE '$delete';"); $piste2 = MySQL_Fetch_Row($piste); if (!$piste || !$piste2 && $jmeno != "Administrator"): echo "

Bohužel ten, kdo vkládal tento příspěvek nebyl přihlášen. Tudíž sem má přístup pouze Administrátor.
"; else: if ($piste2[1] != $jmeno && $jmeno != "Administrator"): echo "

Bohužel sem nemáte přístup. Vy si můžete mazat pouze ty položky, které jste vytvořili, když jste byli přihlášeni.
"; else: // ########################### část, kde se maže celá databáze ############################## if ($delete == "vse"): if ($potvrzeno == "ano"): MySQL_Query("DELETE FROM $table;"); // vymaže obsah tabulky MySQL_Query("DELETE FROM $table_login;"); echo "
Všechny položky byly smazány ...
"; echo ""; else: $vse = MySQL_Query("SELECT * FROM $table"); $pocet = MySQL_Num_Rows($vse); echo "
UPOZORNĚNÍ: všechny položky ($pocet) budou nenávratně smazány!!

"; echo "Opravdu si přejete tyto data smazat?
  
"; endif; // ####################### konec části, kde se maže celá databáze ########################### // ########################## část, kde se maže určitá položka ############################## else: if ($potvrzeno == "ano"): $pocet = "1"; function zobraz($cisl) { global $table_login; global $table_precteni; global $pocet; global $table; $clanky = MySQL_Query("SELECT * FROM $table WHERE co LIKE '$cisl'"); if ($clanky): $pocet += MySQL_Num_Rows($clanky); while($upis = MySQL_Fetch_Row($clanky)): zobraz($upis[8]); MySQL_Query("DELETE FROM $table_precteni WHERE ID = '$upis[0]';"); MySQL_Query("DELETE FROM $table_login WHERE ID = '$upis[0]';"); MySQL_Query("DELETE FROM $table WHERE cislo = '$upis[0]';"); endwhile; endif; } $zobraz = MySQL_Query("SELECT * FROM $table WHERE cislo LIKE '$delete'"); if ($zobraz): while($pis = MySQL_Fetch_Row($zobraz)): zobraz($pis[8]); MySQL_Query("DELETE FROM $table_precteni WHERE ID = '$pis[0]';"); MySQL_Query("DELETE FROM $table_login WHERE ID = '$pis[0]';"); MySQL_Query("DELETE FROM $table WHERE cislo = '$pis[0]';"); endwhile; endif; MySQL_Query("DELETE FROM $table WHERE cislo = '$delete';"); $zaznam = "záznamů bylo smazáno"; if ($pocet == "1") $zaznam = "záznam byl smazán"; if ($pocet == "2" || $pocet == "3" || $pocet == "4") $zaznam = "záznamy byly smazány"; if ($pocet == "0") $zaznam = "záznamů bylo smazáno"; echo "
$pocet $zaznam

"; echo ""; else: echo "
UPOZORNĚNÍ: všechny odpovědi na tuto položku budou nenávratně smazány!!

"; echo "Opravdu si přejete tyto data smazat?
  
"; endif; endif; // ###################### konec části, kde se maže určitá položka ########################### endif; endif;endif;endif; ?> CHYBA!!! - nelze vložit soubor ZAPATI.INC
\n"; ?>