Abychom na stránku mohli umístit nějakou animaci -- tj. element, který se pohybuje -- musíme v pravidelných intervalech měnit jeho pozici. V tom nám výborně pomůže metoda window.setInterval("funkce", ms). Funkce zadaná prvním parametrem se vyvolá každých ms milisekund. My vytvoříme stránku, na které se bude od okrajů obrazovky odrážet obrázek. O pohyb obrázku a jeho odrážení od okrajů se stará funkce Move(), která je volaná v pravidelných intervalech. Funkce skriptu by měla být zřejmá z komentářů. U obrázku jsme vlastnost z-index nastavili na -1, aby se obrázek pohyboval pod textem stránky. Stránky, které jsou moc živé, mohou některým uživatelům vadit, protože je ruší při čtení. Měli bychom proto používat krátké animace nebo nabízet viditelný způsob, jak animace ukončit.

A přece létá...

Animaci můžete zastavit kliknutím na obrázek.