Program ukazuje použití metody Scrool objektu Window. Metodu Scrool použijeme k rolování textu na požadované místo pomocí souřadnic x,y ( ty jsou zadány v pixelech vůči levému hornímu rohu dokumentu.

automaticky se rolující okno

První řádek.

Druhý řádek.

Třetí řádek.

Text automaticky

roluje zdola nahoru.

Další řádek.

Předposlední řádek.

Poslední řádek rolující stránky.