Jednou z možností, kterou při přechodu z jednoho elementu v druhý nabízejí filtry, jsou přechodové filtry. Přechodový filtr se jmenuje revealTrans a pracuje se s ním poněkud odlišně než s ostatními filtry. Filtr má dva parametry -- typ přechodu (transition) a dobu přechodu (duration). U elementu, který chceme změnit nejprve nastavíme typ přechodu a dobu přechodu. Poté zavoláme metodu Apply() filtru. Ta připraví vše potřebné pro provedení přechodu. Nyní pomocí vlastnosti innerText (nebo src u obrázků) přiřadíme elementu nový obsah. Přechod pak spustíme vyvoláním metody Play(). Ta spustí přechod a použije přitom zadaný typ přechodu. IE 4.0 podporuje 23 přechodů (typy 0--22). Přechod číslo 23 je náhodný a vybere jeden z předchozích typů. Přechod můžeme kdykoliv okamžitě ukončit pomocí metody Stop(). Pokud chceme nějakou činnost navázat na skončení přechodu, využijeme toho, že po skončení přechodu je vyvolána událost onFilterChange. Nyní vytvoříme stránku, která bude obsahovat čítač, který bude postupně zobrazovat čísla od 20 do 0. Při změně čísla se použije vždy nový náhodně vybraný způsob přechodu.
20