Testík

Odpověz na následující otázky o ATARI 800XE, respektive ATARI 800XL (ostatní osmibitové počítače, např. ZX Spectrum, Didaktik jsou jim velmi podobné), a po kliknutí na tlačítko "Jak jsem na tom?" se dozvíš, kolik toho asi (ne)víš o osmibitových počítačích.

1. Co slouží jako základní nosič dat?
a děrné štítky
b diskety
c magnetofonové kazety

2. Jakou kapacitu má standardní paměť (bez rozšíření)?
a 32 kB
b 64 kB
c 256 kB

3. Jak se jmenuje základní programovací jazyk, který slouží zároveň jako uživatelské rozhraní po zapnutí počítače?
a Cobol
b ATARI LOGO
c ATARI BASIC

4. Kolik je ATARI schopno zobrazit barev?
a 16
b 256
c 65535

5. Jaké nejvyšší grafické rozlišení ATARI umožňuje?
a 320 x 192
b 640 x 480
c 240 x 120