Přístup k zprávám stavového řádku je umožněn přes dvě vlastnosti. Jsou to defaultStatus a status. Jsou to řetězce určené pro čtení a zápis. status používá se pro zobrazení dočasných hlášení defaultStatus používá se k zobrazení hlášení, které trvá tak dlouho dokud není změna nebo dokud není opuštěno okno prohlížeče.

Po klepnutí se zobrazí ve stavovém řádku Hruška, po odjetí myší se vrátí Jablko