Efekt zmizení tlačítka. Je zde použito vlastnosti prvku outerHTML, který zpřístupňuje celý obsah prvku.

Mizející tlačítko