V Exploreru 4.x a 5.x bude vidět tento text, ve Firefoxu se automaticky načte soubor kalkul.htm