Příklad tohoto nabídkového menu se liší od běžných nabídek tím, že volená položka se začne načítat ihned po jejím vybrání. Není třeba nejprve položku vybrat a potom teprve potvrdit její načtení kliknutím na odkaz. Tento příklad nám nabízí výběr mezi jízdními řády do třech směrů. Program je proveden tak, že každé proměnné je přiřazen index, kterému přísluší daná URL. Ve vlastním těle dokumentu je použito klasické Select menu.

Ukázka rolovacího menu.

Po vybrání požadované položky se automaticky začne stahovat nová stránka.