Dialogová okna

Tento příklad demonstruje různé typy modálních dialogových oken, podporovaných v MSInternet Explorer 4.0. Klepnutím na tlačítko bude zobrazen odpovídající dialog.

V případě, že dialogové okno vrací nějakou hodnotu, tato hodnota je zobrazena v následujícím dialogovém okně.

PříkladPopis
Zobrazí standardní dialogové okno
Vyžaduje informaci od uživatele.
Zobrazí dialogové okno s dvěmi možnostmi: OK a CANCEL.