Zkouška absolutního umístění

Kaskádové styly - CSSzačíná přesně uprostřed obrazovky