Poznámky na okraji

Text obtéká okolo poznámky na okraji.

Tento příklad demonstruje poznámku na okraji, která je v toku dokumentu. Obsah poznámku obtéká a pokračuje pod ní.

Tato poznámka se objeví na levém okraji dokumentu.

Tento příklad demonstruje způsob práce s okraji dokumentu tak, aby poznámka byla umístěna na okraji. Nastavením okrajů můžeme upravit poznámku tak, aby překrývala tok obsahu.