Předchozí Index Další

Hodiny ve formulářovém řádku

Ukázka DownLoad<html>
<head>
<title>
JavaScript
</title>
<SCRIPT>
<!--
function runClock() {
today = new Date();
hours = today.getHours();
minutes = today.getMinutes();
seconds = today.getSeconds();
timeValue = hours;
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes;
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds;
document.clock.time.value = timeValue;
timerID = setTimeout("runClock()",1000);
timerRunning = true;
}
// -->
</SCRIPT>
</head>
<body onLoad="runClock()">
<form NAME="clock" onSubmit="0">
<input TYPE="text" NAME="time" SIZE=10 VALUE ="">
</form>
</body>
</html>