Poslední úprava: 3.3.2012

Zdroják:

<?php
$mtime=filemtime($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"])-date("Z");
$gmt_mtime = date('j.n.Y', $mtime);
echo $gmt_mtime;
?>