<LABEL> je tag, který popisuje vstupní formulářová políčka (nejčastěji textová). Odkazuje na odpovídající prvek pomocí atributu For. Ten obsahuje jedinečný identifikátor (ID) ovládacího prvku na stránce.

Ukázka popisku

Chcete-li zvolit mezi dvěma způsoby (zaškrtnutí, zapsání), stačí kliknout na text, který je součástí kontejneru