SYMBOLY (zástupné entity)

               

Základní symboly

 

 Znak

Symbol

 Znak

Symbol

 Znak

Symbol

  <

 &lt;

  >

 &gt;

  &

 &amp;

pevná mezera

 &nbsp;

spojovník (-)

 &shy;

  "

 &quot;

 

Speciální symboly

 

 Znak

Symbol

 Znak

Symbol

 Znak

Symbol

  ¡

 &iexcl;

  ª

 &ordf;

  ¨

 &uml;

  ¿

 &iquest;

  º

 &ordm;

  ¯

 &macr;

  ¢

 &cent;

  ¹

 &sup1;

  ´

 &acute;

  £

 &pound;

  ²

 &sup2;

  ¸

 &cedil;

  ¤

 &curren;

  ³

 &sup3;

  ¬

 &not;

  ¥

 &yen;

  ¼

 &frac14;

  ¦

 &brvbar;

  ©

 &copy;

  ½

 &frac12;

  ·

 &middot;

  ®

 &reg;

  ¾

 &frac34;

  µ

 &micro;

  «

 &laquo;

  ×

 &times;

 

 &para;

  »

 &raquo;

  ÷

 &divide;

  §

 &sect;

  °

 &deg;

  ±

 &plusmn;

 

 

 

Symboly pro znaky s akcenty

 

 Znak

Symbol

 Znak

Symbol

 Znak

Symbol

   À

 &Agrave;

  ç

 &ccedil;

  Ï

 &Iuml;

   à

 &agrave;

  È

 &Egrave;

  ï

 &iuml;

   Á

 &Aacute;

  è

 &egrave;

  Ñ

 &Ntilde;

   á

 &aacute;

  É

 &Eacute;

  ñ

 &ntilde;

   Â

 &Acirc;

  é

 &eacute;

  Ò

 &Ograve;

   â

 &acirc;

  Ê

 &Ecirc;

  ò

 &ograve;

   Ã

 &Atilde;

  ê

 &ecirc;

  Ó

 &Oacute;

   ã

 &atilde;

  Ë

 &Euml;

  ó

 &oacute;

   Ä

 &Auml;

  ë

 &euml;

  Ô

 &Ocirc;

   ä

 &auml;

  Ì

 &Igrave;

  ô

 &ocirc;

   Å

 &Aring;

  ì

 &igrave;

  Õ

 &Otilde;

   å

 &aring;

  Í

 &Iacute;

  õ

 &otilde;

  Æ

 &AElig;

  í

 &iacute;

  Ö

 &Ouml;

  æ

 &aelig;

  Î

 &Icirc;

  ö

 &ouml;

  Ç

 &Ccedil;

  î

 &icirc;

  Ø

 &Oslash;

  ø

 &oslash;

  û

 &ucirc;

  ß

 &szlig;

  Ù

 &Ugrave;

  Ü

 &Uuml;

  Ð

 &Eth;

  ù

 &ugrave;

  ü

 &uuml;

  ð

 &eth;

  Ú

 &Uacute;

  Ý

 &Yacute;

  Þ

 &Thorn;

  ú

 &uacute;

  ý

 &yacute;

  þ

 &thorn;

  Û

 &Ucirc;

  ÿ

 &yuml;

 

 

 

 

 

Tabulka zástupných entit českých znaků

 

ě

&#x011B;

Ě

&#x011A;

š

&#x0161;

Š

&#x0160;

č

&#x010D;

Č

&#x010C;

ř

&#x0159;

Ř

&#x0158;

ž

&#x017E;

Ž

&#x017D;

ý

&#xFD;

Ý

&#xDD;

á

&#xE1;

Á

&#xC1;

í

&#xED;

Í

&#xCD;

É

&#xE9;

É

&#xC9;

ú

&#xFA;

Ú

&#xDA;

ů

&#x016F;

Ů

&#x016E;

ó

&#xF3;

Ó

&#xD3;

ť

&#x0165;

Ť

&#x0164;

ň

&#x0148;

Ň

&#x0147;

ď

&#x010F;

Ď

&#x010E;

 

 

              Poznámka: v kódu symbolů se rozlišují velká a malá písmena!