Testování podpory vlastností display: list-item a list-style-type: decimal


(zaměřeno na podporu v IE6, IE7, Firefox 2 a Opera 9)

Klasifikační vlastnost display nastavuje či předefinovává druh elementu a způsob jeho zobrazení. Tato vlastnost přistupuje k tvorbě CSS stylů trochu odlišným způsobem, místo přiřazení konkrétní vlastnosti totiž třídí elementy do předem specifikovaných kategorií, hlavní využití se nabízí především při tvorbě vlastních elementů např. v jazyce XML.
Hodnota block vloží za prvek odřádkování, hodnota inline odřádkování zruší a hodnota list-item by měla přidat na začátek prvku symbol odrážky (podobně jako HTML element <ul>). Toto funguje ve všech testovaných prohlížečích kromě standardního zobrazovacího módu Exploreru 6, v quirk módu funguje tato hodnota paradoxně také. Pokud ale nastavíme u prvku větší levý okraj, objeví se nakonec odrážka ve standardním módu Exploreru 6 také, je totiž schována za levým okrajem stránky.

<span style="display: list-item">Nápis s odrážkou</span>

Nápis s odrážkou

<span style="display: list-item; margin-left: 20px">Nápis s odrážkou</span>

Nápis s odrážkou


Poslední aktualizace: , pepe © 2007