Testovací soubor s problematickými (X)HTML a CSS prvky na webových stránkách


(zaměřeno na podporu v IE6, IE7, Firefox 2 a Opera 9)

Poznámka: úvodem se nemohu nezmínit o mírném zklamání z IE7. Přestože byly avizovány velké změny především v podpoře CSS2, jak se sami můžete dále přesvědčit, podpora většiny kritických prvků je téměř stejná jako v IE6. Jediné, co začalo fungovat, jsou PNG obrázky s alfa průhledností, vlastnost overflow a konečně i vlastnost position:fixed, ta ale pouze v případě, že je uvedena v hlavičce stránky DTD deklarace!
Pro méně zkušené webmastery jsou všechny příklady v jednodušších in-line stylech.