Testování problematických (X)HTML a CSS prvků na webových stránkách (komplet)


: zaměřeno na podporu v IE6, IE7, Firefox 2 a Opera 9

Poznámka: úvodem se nemohu nezmínit o mírném zklamání z IE7. Přestože byly avizovány velké změny především v podpoře CSS2, jak se sami můžete dále přesvědčit, podpora většiny kritických prvků je téměř stejná jako v IE6. Jediné, co začalo fungovat, jsou PNG obrázky s alfa průhledností, vlastnost overflow a konečně i vlastnost position:fixed, ta ale pouze v případě, že je uvedena v hlavičce stránky DTD deklarace!
Zatím zde najdete celkem 58 testů, které jsou tematicky rozděleny do dalších samostatných testovacích souborů. Pro méně zkušené webmastery jsou všechny CSS příklady v jednodušších in-line stylech.