Welcome
    
Tématické plány Literatura pro webmastery Požadavky k zápočtu Přihláška ke zkoušce Výsledky zápočtových testů Témata diplomových prací Zajímavé diplomové práce Publikační činnost Záložky Fonotéka Můj W@P na http://www.pf.jcu.cz/pepe/wap/
Moje první knížka z r. 2001 - Tvorba WWW a WAP - je již vyprodána   Moje druhá knížka - Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML - vyšla v r. 2006, koupit si ji můžete za pouhých :-) 199,- Kč např. ve Zlatém klasu na Lanovce, v Besedě na Sadech, v Rammu v Žižkově ulici nebo přímo v prodejně nakladatelství Kopp v Šumavské ulici (u nemocnice). Vše v Č. Budějovicích, on-line shop na www.kopp.cz. Obálku této knížky vytvořil Petr Pexa ml. (* 1990)
Oficiální Web obce Tučapy Sbor dobrovolných hasičů Tučapy Extract starý Extract Led Zeppelin Tribute Cestovní kancelář Benetour Katedra informatiky PF JU VSK Slávia PF JU Bonsai Praktické příklady do výuky Lewa´s web - autorem je Petr Pexa ml. (*1990)
Můj Skype status (petr.pexa)   E-mail Kontakty Můj ICQ status (331 829 487)
    návštěv  •   on-line      

Testování prohlížečů Explorer, Firefox, Opera a Safari
    V minulém a letošním roce byly zveřejněny nové verze nejpoužívanějších internetových prohlížečů Firefox 3.5, Opera 10 a Windows Explorer 8. Téměř každá taková nová verze má většinou implementovánu lepší podporu nových jazyků či technologií, určených pro tvorbu webových stránek (např XHTML 1.1, CSS2, DOM) a tím je zajištěno, že mnohé efekty, které dříve nebylo možné vzhledem k jejich rozdílné podpoře v jednotlivých prohlížečích použít, se stávají postupně smysluplnými. Mezi výše zmíněné testované prohlížeče jsem nedávno ještě zařadil Safari, otestování podpory standardů u Google Chrome mám v plánu v nejbližší době (vzhledem k použitému shodnému renderovacímu jádru WebKit ale předpokládám stejné výsledky jako u prohlížeče Safari).
    Na otestování podpory všech známých problematických prvků Vám nabízím tyto stránky, jejichž cílem je především upozornit na ty efekty, které zatím stále standardně podporovány nejsou. Tak Vám tyto testy pomohou zajistit, aby se Vaše webové stránky zobrazovaly ve všech prohlížečích shodně a především splňovaly schválené standardy (byly tedy validní).
    Zatím zde najdete celkem 60 testů, které jsou tematicky rozděleny do samostatných testovacích souborů. Pro začínající webmastery jsou všechny CSS příklady v jednodušších a syntakticky lépe pochopitelných in-line stylech, profesionálům samozřejmě nemusím připomínat použití deklarace CSS v externím přilinkovaném souboru.
    Tyto testy můžete také najít na internetovém portálu Voxcafe, kde jsou ve formě odborných článků průběžně publikovány.


 1. Testování podpory problematických prvků pro hlavičku a tělo stránky
 2. Testování podpory problematických prvků pro formátování textu
 3. Testování podpory problematických prvků pro tabulky
 4. Testování podpory zobrazení správných XHTML dokumentů (*.xhtml), nutný Firefox, Opera nebo Safari (vůbec nepodporuje IE!)
 5. Testování podpory zobrazení XML dokumentů (*.xml) a CSS2 vlastností display: table, table-row a table-cell
 6. Testování zobrazování barevných rámečků u tabulek, obrázků a čar
 7. Testování dotted (tečkovaných) rámečků
 8. Testování podpory alternativních stylů
 9. Testování podpory CSS2 vlastnosti position:fixed
 10. Testování podpory CSS2 vlastnosti overflow
 11. Testování podpory pseudotřídy :hover
 12. Testování podpory CSS2 vlastnosti text-shadow
 13. Testování podpory alfa průhlednosti u PNG obrázků
 14. Testování podpory filtrů a vlastnosti opacity
 15. Testování podpory zobrazení favicon.ico
 16. Testování podpory elementu <object> s vloženými soubory formátu swf, txt, html, jpg, gif a png
 17. Testování podpory přehrávání multimediálních (audio a video) souborů
 18. Testování podpory směrování odkazů do rámečku <iframe> a <object> atributem target
 19. Testování podpory směrování odkazů do nového okna JavaScriptem
 20. Testování podpory CSS2 pravidla @import
 21. Testování podpory tiskových stylů (CSS2 pravidla @page, @media)
 22. Testování nestandardního zobrazovacího (quirk) módu IE6
 23. Testování standardního zobrazovacího módu
 24. Testování problematického zobrazení mezer pod obrázkem v tabulce
 25. Testování vytvoření prostoru pro obrázek při načítání stránky (podpora vlastností width a height)
 26. Testování podpory vlastností display: list-item a list-style-type: decimal
 27. Testování problematické aktivace odkazu klávesovou zkratkou (atributy accesskey a tabindex, přístupnost webu)
 28. Testování podpory tzv. dynamických fontů (stahování fontů ze serveru při načtení stránky)
 29. Přehled jednotlivých typů základního kódu webových stránek a testování podpory DTD XHTML 1.1
 30. Přehled jednotlivých typů základního kódu WAPu
 31. HTML5 - podpora nových elementů <video> a <audio> new.gif(3 kb)

        :: Výsledky testování


Poslední aktualizace: