Menu v samostatném souboru, vložené do stránky pomocí php funkce include

Úvod
Ceník
Novinky
Kontakt


Menu v samostatném souboru, vložené do stránky pomocí tagu <iframe> (validní v DTD XHML 1.0 Transitional)

Menu v samostatném souboru, vložené do stránky pomocí tagu <object> (validní v DTD XHML 1.0 Strict)


Zdrojový kód souboru include.php:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" />
  <title>Název stránky</title>
</head>

<body>
  <h1>Menu</h1>
  <?php include "soubor.inc"; ?> (nebo např. <?php include "soubor.htm"; ?>)
  <iframe src="soubor.htm" width="150" height="150" frameborder="no" scrolling="no"> </iframe>
  <object type="text/html" data="soubor.htm" width="150" height="150"> </object>
</body>
</html>


Zdrojový kód souboru soubor.inc:

<a href="index.php">Úvod</a>
<a href="cenik.php">Ceník</a>
<a href="novinky.php">Novinky</a>
<a href="kontakt.php">Kontakt</a>

Zdrojový kód souboru soubor.htm:

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1250" />
  <title>Název stránky</title>
</head>

<body>
  <a href="index.php">Úvod</a>
  <a href="cenik.php">Ceník</a>
  <a href="novinky.php">Novinky</a>
  <a href="kontakt.php">Kontakt</a>
</body>
</html>