Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice

KTVS PF JU

Publikační činnost

Výuka

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita

Radek Vobr

Adresa do hlavního zaměstnání

KTVS PF JU

Na Sádkách 2/1

370 05 České Budějovice

Kontakt:

Telefon: + 420 387 773 181

E-mail: rvobr@pf.jcu.cz