Iva Stuchlíková – home page

Konzultace v LS 2007/2008 středa 8:00-9:30 na D 206

 

Zatím je možné podívat se na mapy přednášek a poznámky k přednáškám. Upozornění: texty jsou míněny jako POZNÁMKY k přednáškám, nemají nahrazovat přednášky nebo učebnice

Úvod do psychologie  

Základy psychologie

Psychologie osobnosti a jejího vývoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do psychologie, resp. Základy psychologie

 “Mapy” přednášek http://home.pf.jcu.cz/~stuchl/mapy.doc  

 

Téma přednášky

Poznámky k přednášce

 Biologická a sociokulturní determinace psychiky

http://www.pf.jcu.cz/~stuchl/deter.doc

Senzorické procesy, Vnímání

http://www.pf.jcu.cz/~stuchl/vnimani.doc

Představy, fantazie

http://www.pf.jcu.cz/~stuchl/predstavy.doc

Vědomí, pozornost

http://www.pf.jcu.cz/~stuchl/vedomi.doc

Učení

http://www.pf.jcu.cz/~stuchl/uceni.doc

Paměť

http://www.pf.jcu.cz/~stuchl/pamet.doc

Myšlení a řeč

http://www.pf.jcu.cz/~stuchl/mysleni.doc

Usuzování

http://home.pf.jcu.cz/~stuchl/Usuzovani.doc

Emoce

http://home.pf.jcu.cz/~stuchl/Emoce.doc

Motivace

http://home.pf.jcu.cz/~stuchl/Motivace.doc

Schopnosti, inteligence

http://home.pf.jcu.cz/~stuchl/Schopnosti.doc

Osobnost

http://home.pf.jcu.cz/~stuchl/Osobnost.doc

Stres a jeho zvládání

http://home.pf.jcu.cz/~stuchl/Stres.doc

 

 

 

Psychologie osobnosti a jejího vývoje

 

Témata k OSOBNOSTI

(Omlouvám se, ale nedaří se mi dokončit úpravu, zatím tedy ve dvou textech části BEZ KOREKTURY):

Témata k VÝVOJI: