Přihlášení účastníci

Jméno a příjmení Kód Příspěvek
Daniela Bímová, Mgr. Ph.D. 30 Výuka Mongeova promítání s využitím Geogebry
Helena Binterová, doc. RNDr., Ph.D. 20 žádný příspěvek
Jiří Blažek, Mgr. 6 DGS a klasický přístup ve výuce geometrie
Blanka Czeczotková, Mgr. 13 žádný příspěvek
Mária Čamborová, Mgr. 22 žádný příspěvek
Jana Dočekalová, Mgr. 45 žádný příspěvek
Lenka Drachová, Mgr. 19 žádný příspěvek
Jana Dundová, Mgr. 44 žádný příspěvek
Jana Emingrová, Mgr. 17 žádný příspěvek
Zoltán Fehér, RNDr. PhD. 33 Podpora vyučovania štatistiky využitím programu GeoGebra.
Šárka Gergelitsová, RNDr., Ph.D. 29 žádný příspěvek
Roman Hašek 2 žádný příspěvek
Pavla Hniličková, Mgr 43 žádný příspěvek
Zdeněk Chalupa, Mgr. 49 žádný příspěvek
Ladislav Jaruska, Mgr., PhD. 34 Možnosti využitia web-based aplikácie vo vyučovaní matematiky
Jaroslav Jícha, Bc. 39 Od logaritmického pravítka k počítači aneb vývoj výpočetní techniky 20. století.
Marta Kabátková, Mgr. 16 žádný příspěvek
Jana Kaňková, Mgr. 7 bude upřesněno
Pavel Kolář, Mgr. 32 žádný příspěvek
Alexej Kolcun, Mgr., CSc. 42 Parametrické krivky ako nástroj pre ovládanie jednoduchého robota
Helena Kommová, RNDr 8 žádný příspěvek
Šárka Kostková, Mgr. 46 žádný příspěvek
Kateřina Koubková, Mgr. 11 žádný příspěvek
Pavel Krejča, RNDr. 26 žádný příspěvek
Zdenko Kucharik, Mgr. 23 žádný příspěvek
Jitka Laitochová, doc. RNDr., CSc. 35 Programování výpočtů školské matematiky
Hana Mahnelová, Mgr., Ph.D 28 žádný příspěvek
Vlasta Moravcová, RNDr., Ph.D. 24 Typografie pro učitele matematiky
David Nocar, Mgr., Ph.D. 36 ICT podpora badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
Zuzana Pátíková, Mgr., Ph.D. 27 Možnosti programu SimReal
Pavel Pech, prof. RNDr. 3 žádný příspěvek
Vladimíra Petrášková, doc. RNDr., Ph.D 4 žádný příspěvek
Roman Plch, RNDr., PhD 31 žádný příspěvek
Jiří Ringel, Mgr. 12 žádný příspěvek
Jarmila Robová, doc. RNDr. CSc. 15 Výuka matematiky v prostředí digitálních technologií
Přemysl Rosa 5 Bude upřesněno
Libuše Samková, RNDr., Ph.D. 48 žádný příspěvek
Alena Stachová, PaedDr. 47 žádný příspěvek
Lucie Studená, Bc. 40 Aplikace podmíněné pravděpodobnosti v lékařské diagnostice
Hana Štěpánková, Mgr. Ph.D. 21 žádný příspěvek
Irena Štrausová 37 bude upřesněno
Miroslav Tichý, Mgr. 50 žádný příspěvek
Pavel Tlustý, prof. RNDr. CSc. 10 žádný příspěvek
Jiří Vančura, Mgr. 18 Khan Academy na střední škole
Marek Vejsada, Mgr. 25 Kosinová věta přeskupováním trojúhelníků
Eva Vortelová, Ing. 38 žádný příspěvek
Mária Vronková, RNDr. 14 žádný příspěvek
Michaela Zahradníková, Bc. 41 Systémy souřadnic užívané v astronomii
Eva Zelendová, RNDr. 9 žádný příspěvek

Celkem 49 účastníků.