Přihlášení účastníci

Jméno a příjmení Kód Příspěvek
Jitka Balounová, Mgr. 80 žádný příspěvek
Kateřina Bartošová, Mgr. 84 žádný příspěvek
Daniela Bímová, Mgr. Ph.D. 30 Výuka Mongeova promítání s využitím Geogebry
Helena Binterová, doc. RNDr., Ph.D. 20 žádný příspěvek
Jiří Blažek, Mgr. 6 DGS a klasický přístup ve výuce geometrie
Pavel Boucník, RNDr. 57 žádný příspěvek
Jan Bureš 98 žádný příspěvek
Blanka Czeczotková, Mgr. 13 žádný příspěvek
Mária Čamborová, Mgr. 22 žádný příspěvek
Dagmar Dlouhá, Mgr., Ph.D. 63 Využití Youtube pro podporu výuky geometrie
Jana Dočekalová, Mgr. 45 žádný příspěvek
Radka Dofková, PhDr., Ph.D. 90 Připravenost budoucích učitelů pro používání ICT technologií ve výuce matematiky
Jana Doležalová, Mgr. 81 žádný příspěvek
Iva Doubková, Mgr. 65 žádný příspěvek
Lenka Drachová, Mgr. 19 žádný příspěvek
Jana Dundová, Mgr. 44 žádný příspěvek
Jana Emingrová, Mgr. 17 žádný příspěvek
Jan Fiala, PhDr. Ph.D. 72 žádný příspěvek
Ilona Fořtová, RNDr. 77 žádný příspěvek
Jan Frank, Mgr. 55 Počítačová dekompozice polynomu na součet čtverců v historických souvislostech
Šárka Gergelitsová, RNDr., Ph.D. 29 žádný příspěvek
Alice Gregová, Mgr. 96 žádný příspěvek
Martin Günzel, Mgr. 68 Když 2 dělají =, není to =; geometrie 3. ročníku ZŠ
Roman Hašek 2 žádný příspěvek
Pavla Hniličková, Mgr 43 žádný příspěvek
Alexandra Hodinová, Mgr. 76 žádný příspěvek
Jakub Holzbecher 56 žádný příspěvek
Jaroslav Hora, Doc., RNDr., CSc. 52 Pollardův rho algoritmus pro faktorizaci přirozených čísel
Alena Hošpesová, doc., PhDr., Ph.D. 100 žádný příspěvek
Eva Hrdličková, Dr. Ing. 54 žádný příspěvek
Eva Hrnečková, Bc. 87 žádný příspěvek
Soňa Hronová, Mgr. 103 žádný příspěvek
Zdeněk Chalupa, Mgr. 49 žádný příspěvek
Ladislav Jaruska, Mgr., PhD. 34 Možnosti využitia web-based aplikácie vo vyučovaní matematiky
Viktor Ježek, Mgr. 61 žádný příspěvek
Jaroslav Jícha, Bc. 39 Od logaritmického pravítka k počítači aneb vývoj výpočetní techniky 20. století.
Marta Kabátková, Mgr. 16 žádný příspěvek
Jana Kaňková, Mgr. 7 Projektový den s finanční gramotností
Jan Kašpar, RNDr., CSc. 78 žádný příspěvek
Martin Kazda 73 Porovnání finanční gramotnosti žáků gymnázií a SOŠ
Darina Kocourková 92 žádný příspěvek
Pavel Kolář, Mgr. 32 žádný příspěvek
Alexej Kolcun, Mgr., CSc. 42 Parametrické krivky ako nástroj pre ovládanie jednoduchého robota
Helena Kommová, RNDr 8 žádný příspěvek
Soňa Königsmarková, Mgr. 53 Problematika řešení soustav polynomiálních rovnic ve výuce matematiky
Šárka Kostková, Mgr. 46 žádný příspěvek
Kateřina Koubková, Mgr. 11 žádný příspěvek
Michaela Kovaříková, Bc. 89 Použití logaritmu při výpočtu pH
Květuše Králová, Mgr. 82 žádný příspěvek
Pavel Krejča, RNDr. 26 žádný příspěvek
Zdenko Kucharik, Mgr. 23 žádný příspěvek
František Kuřina, Prof., RNDr., CSc 71 Chyby a omyly v matematice
Božena Kůsová Kunová, Mgr. 62 žádný příspěvek
Jitka Laitochová, doc. RNDr., CSc. 35 Programování výpočtů školské matematiky
Pavel Leischner, RNDr. , Ph.D. 91 žádný příspěvek
Martina Litschmannová, Ing. Ph.D. 69 Několik tipů na oživení výuky statistiky na SŠ
Leni Lvovská, Mgr., Ph.D. 59 žádný příspěvek
Hana Mahnelová, Mgr., Ph.D 28 žádný příspěvek
Jakub Maršán, Mgr. 86 žádný příspěvek
Dagmar Melicharová, Mgr. 74 žádný příspěvek
Vlasta Moravcová, RNDr., Ph.D. 24 Typografie pro učitele matematiky
Luboš Nečeda, Mgr. 75 žádný příspěvek
David Nocar, Mgr., Ph.D. 36 ICT podpora badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
Jitka Nováková, Mgr. 79 žádný příspěvek
Jakub Novotný, Bc 88 žádný příspěvek
Věra Olšáková, PhDr. 102 žádný příspěvek
Marie Padrtová 94 Sketchometry – dynamická geometrie pro dotyková zařízení
Radomír Palaček, RNDr., Ph.D. 67 žádný příspěvek
Zuzana Pátíková, Mgr., Ph.D. 27 Možnosti programu SimReal
Pavel Pech, prof. RNDr. 3 žádný příspěvek
Vladimíra Petrášková, doc. RNDr., Ph.D 4 Podpora finanční gramotnosti s využitím aplikace StudentBroker
Roman Plch, RNDr., PhD 31 žádný příspěvek
Eva Pomykalová, RNDr. 60 žádný příspěvek
Josef Rak, RNDr. 97 žádný příspěvek
Jiří Ringel, Mgr. 12 žádný příspěvek
Jarmila Robová, doc. RNDr. CSc. 15 Výuka matematiky v prostředí digitálních technologií
Přemysl Rosa 5 Využití MapleCloud ve výuce finanční matematiky
Libuše Samková, RNDr., Ph.D. 48 žádný příspěvek
Zuzana Skálová 83 žádný příspěvek
Iva Skybová, Mgr. 66 žádný příspěvek
Alena Stachová, PaedDr. 47 žádný příspěvek
Lucie Studená, Bc. 40 Aplikace podmíněné pravděpodobnosti v lékařské diagnostice
Radek Šmíd, Mgr. 58 žádný příspěvek
Hana Štěpánková, Mgr. Ph.D. 21 žádný příspěvek
Irena Štrausová 37 Vizuální důkazy v prostředí dynamické geometrie
Lucie Tichá, Ing. 70 Skupinová výuka připravená za 10 minut
Miroslav Tichý, Mgr. 50 žádný příspěvek
Pavel Tlustý, prof. RNDr. CSc. 10 žádný příspěvek
Světlana Tomiczková, RNDr. Ph.D. 64 Motivace a geometrický software
Pavel Vakoč, Ing. 99 žádný příspěvek
Jiří Vančura, Mgr. 18 Khan Academy na střední škole
Jiří Vaníček, doc. PaedDr. Ph.D. 85 Počítač jako nesystémový nástroj ve výuce matematiky a jeho úloha ve světle chystaných RVP
Marek Vejsada, Mgr. 25 Kosinová věta přeskupováním trojúhelníků
Lukáš Vízek, Mgr., Ph.D. 101 žádný příspěvek
Klára Vocetková, Mgr. 95 Využití strukturních komponent I-učebnic v hodinách matematiky na základě videostudií
Iva Vojkůvková, Mgr. 51 Využití Maple v základních kurzech matematiky na FIM
Eva Vortelová, Ing. 38 žádný příspěvek
Mária Vronková, RNDr. 14 žádný příspěvek
Jan Zahradník, RNDr. 93 žádný příspěvek
Michaela Zahradníková, Bc. 41 Systémy souřadnic užívané v astronomii
Eva Zelendová, RNDr. 9 žádný příspěvek

Celkem 101 účastníků.