Kontaktní adresa
RNDr. H. Binterová
KMA PF, JU v Č. Budějovicích
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
tel. 38 777 3087
e-mail: hbinter@pf.jcu.cz