2. Konference

Užití počítačů ve výuce matematiky

10.-12. 11. 2005 České Budějovice


Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:
  • Dlouhodobé trendy a slibné směry v užití technologií v matematickém vyučování
  • Rychlý vývoj nových technologií pro matematiku i její vyučování (software, nové typy zařízení) a jejich možnosti ovlivnit proces řešení problémů i učení žáků a studentů
  • Užití počítačů a dalších technických prostředků ve vyučovací praxi - různé přístupy k vyučování
  • Zkušenosti účastníků s užitím technologií a počítačů ve vlastní práci i ve výuce matematiky

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích.
V rámci konference proběhnou workshopy zaměřené na práci s některými programy vhodnými pro školy.

Akce je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů.Důležité termíny:


Pozvánka na konferenci
kontaktní adresa

© 2005 Tomáš Mrkvička