Do 30.6.2005 zašlete anotaci příspěvku společně s přihláškou.
10.11.2005 odevzdání příspěvku pro sborník.

Instrukce pro autory

I. Forma příspěvku: tištěná podoba (camera ready) formátu A4, jednostranný tisk,

spolu s elektronickou podobou (MS Word, Tex).

Rozsah maximálně 4 strany.

II. Vzhled stránky (detaily první strany viz III.):

Okraje: horní: 3.5 cm; levý, pravý: 2.5 cm; spodní: 3 cm;

Čísla stránek uvádět pouze tužkou na rubu kopie

Písmo: Times New Roman, 12 pt, řádkování jednoduché

III. První strana příspěvku:

horní okraj 5 cm

1) NÁZEV PŘÍSPĚVKU - 18 pt, tučně, centrovaný, velká písmena

volný řádek, 18 pt

2) Jména autorů – 14 pt, tučně, centrováno, řádkování 1.5

3) Pracoviště autorů - 14 pt, centrováno, řádkování 1.5

volný řádek, 14 pt

4) Abstrakt – maximálně 6 řádků, 12 pt, zarovnání do bloku, neodsazovat

volný řádek, 12 pt

5) Klíčová slova:

volný řádek, 12 pt

6) text článku – 12 pt, členění dle autora

volný řádek, 12 pt

IV. Forma odkazu na literaturu a další detaily viz vzor:

 

 

VYUŽITÍ POČÍTAČE VE VÝUCE MATEMATIKY

Jméno Autora, Jméno Spoluautora

Pracoviště autorů

Abstrakt. Příspěvek je věnován využití počítače ve výuce matematiky na naší škole.

Klíčová slova: počítač, matematika

            Rrrrrrrrrrrrr nnnnnnnnnnn mmmmmmmmm nnnn zzzzzzz uuuuuuuuu ii o zzzz ooooo vvvvvvvv bbbbbbbbbb zzzzzzzzz uuuuuuuuuuu iiiiiiiiiiiii oooooooooooo pppppppppp pppp ppp.

Literatura:

[1] Cornil, J., Testud, P.: An Introduction to Maple V, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001.