Program sekcí

Program workshopů

 

Plenární přednášky

 

 

 

 

 

 

 

Workshopy

 

 

 

Programový výbor
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.

doc. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.

Prof. Dr. Bernhard Kutzler

doc. Ing. Richard Liska, CSc.

doc. RNDr. Pavel Pech, CSc., předseda

Prof. Dr. Tomas Recio

RNDr. Václav Sýkora, CSc.

Organizační výbor
PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. za MPS JČMF

doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.

RNDr. Helena Binterová

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.

RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Petrášková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

Čtvrtek 10.11.2005

9:00 – 10:00                prezentace, občerstvení

10:00 – 10:30              Zahájení

10:30 – 11:30              plenární přednáška - Prof. Dr. Bernhard Kutzler, Univerzita Linz, Numerics versus Symbolice. (Překlad do češtiny bude zajištěn.)

11:40 – 13:00              workshop

13:00 – 14:00              oběd

14:00 – 16:00              přednášky účastníků v sekcích

16:00 – 16:30              občerstvení

16:30 – 18:00              přednášky účastníků v sekcích

18:00                           večeře

20:00 – 21:00              vycházka městem

21:00                           neformální setkání účastníků v restauraci Babylon - nám. Přemysla Otakara

Pátek 11.11.2005

9:00 – 10:00                plenární přednáška - doc. RNDr. Pavel Pech, CSc., PF JU, České Budějovice, Klasické nebo počítačové metody při řešení problémů v geometrii?

 

10:00 – 10:30              občerstvení

10:30 – 12:30              přednášky účastníků v sekcích

12:30 – 13:30              oběd

13:30 – 15:00              workshop

15:00 – 15:30              občerstvení

15:30 – 17:30              workshop

17:30                           večeře

19:30                           večírek

Sobota 12.11.2005

9:00 – 9:30                  Práce v sekcích, příprava závěrů z jednání sekcí

 

9:30 – 10:30                plenární přednáška - RNDr. Roman Plch, Ph.D., PřF MU, Brno, Využití systémů počítačové algebry ve výuce.

 

10:30 – 10:50              přednáška – PeadDr. Jiří Vaníček, Ph.D., PF JU, České Budějovice, ICT ve výuce matematiky.

 

10:50 – 11:20              závěry ze sekcí a doporučení

 

11:20                           Oběd