Vložné:

Vložné zahrnuje: konferenční materiály, sborník a organizační náklady.
Úhrada předem na účet pobočky ČNB České Budějovice 20001-6036231/0710, variabilní symbol platby 1090, v případě bezhotovostní platby uveďte jako specifický symbol kód účastníka, který vám bude přidělen po registraci. Toto číslo zjistíte v položce Účastníci. (DIČ 077-60076658, IČO 60076658). Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci.

Přihláška na konferenci

Chcete-li se ještě přihlásit, kontaktujte Mgr. Romana Haška, Ph.D..