Obsah Orlando Arencibia, Petr Seďa
Využití softwaru Mathematica ve výuce předmětu Matematika v ekonomii / 7
Helena Binterová
Výukové prostředí v kontextu potřeb dnešní školy / 15
František Bubeník
Analýza testování v matematice s podporou počítačů / 25
Lenka Činčurová, Marika Kafková
Výuka matematiky na ZF JU s podporou Moodle / 29
Josef Dalík
Počítačová podpora výuky přibližných metod řešení okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice / 37
Dagmar Dlouhá, Jana Volná, Petr Volný
Simulace šikmého vrhu / 43
Kateřina Dvořáková
Využití e-learningu ve výuce planimetrie / 52
Martin Fajkus
Porovnání některých SW pro zobrazení grafu funkce dvou proměnných / 62
Věra Ferdiánová
Popularizace lineární algebry pro informatické obory / 68
Jan Fiala
Přehled o využití počítačové techniky v hodinách matematiky na německých gymnáziích / 75
Václav Friedrich, Renata Majovská
ICT ve výuce matematiky pro ekonomy / 85
Štefan Gubo
Možnosti využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky / 95
Roman Hašek
GeoGebra institut v Českých Budějovicích / 104
Roman Hašek, Michaela Noruláková
Program wxMaxima ve výuce matematiky / 108
Veronika Havelková
Program GeoGebra ve výuce lineární algebry / 122
Štefan Havrlent, Gabriela Galliková
Využitie programu GeoGebra / 130
Markus Hohenwarter, Michael Borcherds
GeoGebra 4 and its Community / 141
Miroslava Huclová
Využití programu Derive při výuce na základní škole / 147
Miroslava Huclová, Josef Lombart
Rizika nahrazení rýsování na papír konstruováním pomocí ICT při školní výuce geometrie / 157
Jana Kalová
Dimenze, algebra a geometrie / 175
Michaela Klepancová, Eva Barcíková
Ilustrácia nekonečných procesov pomocou geometrických útvarov / 185
Olga Komínková
Interaktivní tabule a matematický software GeoGebra při výuce matematiky v anglickém jazyce / 195
Lilla Koreňová
Konštruktivistický prístup vo vyučovaní geometrie v prostredí GeoGebra / 201
Jaroslav Krieg, Milan Vacka
Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu Cabri 3D / 207
Pavel Leischner
Dynamické pomůcky pro výuku vlastností úhlů v kružnici / 210
Hana Mahnelová
Počítačové sčítání číselných řad ve středoškolské matematice / 230
Vlasta Moravcová
Deskriptivní geometrie na internetu / 240
Zuzana Morávková, Radomír Paláček
Šikmý vrh v odporovém prostředí / 251
Jaroslav Nešetřil
Výuka matematiky a informatiky, quo vadis? / 262
Jiří Novotný
Křivkový integrál v systému MAPLE / 274
Vladimíra Petrášková
Průvodce reklamou na spotřebitelské úvěry / 281
Marie Polcerová
Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky / 289
Radim Remeš, Ladislav Beránek, Anna Carbová
Řešení logických úloh pomocí počítače / 311
Jarmila Robová
Internet a jeho vliv na výuku matematiky / 320
Ľubomír Rybanský, Mária Kóšová
Program Mathematica vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky / 329
Libuše Samková
Badatelsky orientované vyučování matematiky / 336
Jiří Sochor
Interaktivní tabule ve výuce matematiky / 342
Miroslava Sovičová, Eva Uhrinová
Hrajme sa objavne / 354
Radka Štěpánková
Interaktivní tabule v praxi / 362
Barbora Tesařová
Globální optimalizace s využitím softwaru Mathematica / 368
Miroslav Tichý
Matematický software ve výuce matematiky na střední škole / 380
Peter Vankúš
Využitie interaktívnych excelovských zošitov pri rozvoji finančnej gramotnosti na hodinách matematiky / 390
Kitti Vidermanová, Janka Melušová
Projekt Geometria v našom meste - využitie digitálneho fotoaparátu a GeoGebry pri tvorbe úloh s reálnym kontextom / 401
Šárka Voráčová, Oldřich Hykš, Petra Surynková
Geogebra na technických školách / 410