Program konference UPVM 2011

Čtvrtek / 3. listopad 2011 

8:00 - 10:00 Registrace účastníků / J329
 
10:00 - 10:15 Slavnostní zahájení / J209
10:15 - 11:15 Plenární přednáška / J209
Helena Binterová
Výukové prostředí v kontextu potřeb dnešní školy.
 
11:15 - 11:30 Registrace účastníků / J329
11:15 - 12:15 Oběd
 
12:15 - 13:45 Jednání v sekcích
 Sekce  Posluchárna J209 Posluchárna J405
Moderátor
Roman Hašek
Libuše Samková
Roman Hašek
GeoGebra Institut v Č. B.
Zuzana Morávková, Radomír Paláček
Simulace šikmého vrhu v odporovém prostředí
Pavel Leischner
Dynamické pomůcky pro výuku vlastností úhlů v kružnici
Dagmar Dlouhá, Petr Volný
Simulace šikmého vrhu
Peter Vankúš
Využitie interaktívnych excelovských zošitov pri rozvoji finančnej gramotnosti na hodinách matematiky
Jiří Sochor
Interaktivní tabule ve výuce matematiky
Miroslav Tichý
Matematický software ve výuce matematiky na střední škole
Veronika Havelková
Program GeoGebra ve výuce lineární algebry
 
13:45 - 14:15 Přestávka na kávu / J329
 
14:15 - 15:20 Jednání v sekcích
 Sekce  Posluchárna J209 Posluchárna J405
Moderátor
Roman Hašek
Libuše Samková
Jarmila Robová
Internet a jeho vliv na výuku matematiky
Olga Komínková
Aplikace interaktivní tabule a programu GeoGebra při výuce matematiky v angličtině
Vlasta Moravcová
Deskriptivní geometrie na internetu
Hana Mahnelová
Počítačové sčítání číselných řad ve středoškolské matematice
František Bubeník
Analýza testování v matematice s podporou počítačů
Lilla Koreňová
Konštruktivistický prístup vo vyučovaní geometrie v prostredí GeoGebra
 
15:20 - 15:40 Přestávka na kávu / J329
 
15:40 - 17:10 Jednání v sekcích / Workshopy
 Sekce  Posluchárna J405 Workshop / J242 Workshop / J327
Moderátor
Helena Binterová
Radim Remeš
Řešení logických úloh pomocí počítače
Šárka Gergelitsová
Průvodce GeoGebrou
Roman Hašek
Úvod do programu wxMaxima
Jan Fiala
Využití počítačů ve výuce matematiky na německých sekundárních školách
Jiří Novotný
Křivkový integrál v systému MAPLE
 
19:00 - 20:00 Procházka po Českých Budějovicích


Pátek / 4. listopad 2011 

8:30 - 9:30 Plenární přednáška / J340
Markus Hohenwarter
GeoGebra and its Community
 
9:30 - 10:00 Přestávka na kávu / J329
 
10:00 - 11:30 Workshopy
   Workshop / J242 Workshop / J327 Seminář / J304
Markus Hohenwarter
New features in GeoGebra
Vladimíra Petrášková
Finanční vzdělávání pro střední školy
Radka Štěpánková
Interaktivní tabule v praxi
 
11:30 - 12:30 Oběd
 
12:30 - 14:00 Jednání v sekcích
 Sekce  Posluchárna J209 Posluchárna J405
Moderátor
Vladimíra Petrášková
Helena Binterová
Marie Polcerová
Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky
Gabriela Gallikova, Štefan Havrlent
Využitie programu GeoGebra
Josef Dalík
Využití počítačů při výuce přibližných metod pro řešení okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice
Šárka Voráčová
GeoGebra na technických školách
Štefan Gubo
Možnosti využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky
Mária Kóšová, Ľubomír Rybanský
Program Mathematica vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky
Martin Fajkus
Porovnání některých SW pro zobrazení grafu funkce dvou proměnných
David Bílek
FlexiLearn
 
14:00 - 14:30 Přestávka na kávu / J329
 
14:30 - 16:00 Jednání v sekcích
 Sekce  Posluchárna J209 Posluchárna J405 Workshop / J227
Moderátor
Helena Binterová
Vladimíra Petrášková
Josef Lombart, Miroslava Huclová
Rizika nahrazení rýsování na papír konstruováním pomocí ICT při školní výuce geometrie
Orlando Arencibia, Petr Seďa
Využití softwaru Mathematica ve výuce předmětu Matematika v ekonomii
Libuše Samková
Badatelsky orientované vyučování matematiky
Jiří Vaníček
Nahradí počítače rýsování na papír ve výuce školní geometrie?
Václav Friedrich, Renata Majovská
ICT ve výuce matematiky pro ekonomy
Kitti Vidermanová
Projekt Geometria v našom meste
Barbora Tesařová
Globální optimalizace s využitím softwaru Mathematica
Miroslava Huclová
Využití programu Derive při výuce na základní škole
Jaroslav Krieg, Milan Vacka
Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu Cabri 3D
 
18:00 Společenský večer


Sobota / 5. listopad 2011 

 
8:50 - 10:00 Jednání v sekcích
 Sekce  Posluchárna J209 Posluchárna J405
Moderátor
Vladimíra Petrášková
Pavel Pech
Miroslava Sovičová, Eva Uhrinová
Hrajme sa objavne
Jana Kalová
Dimenze, algebra a geometrie
Kateřina Dvořáková
Využití e-learningu ve výuce planimetrie
Věra Ferdiánová
Popularizace lineární algebry pro informatické obory
Marika Kafková
Výuka matematiky na ZF JU s podporou Moodle
Eva Barcíková, Michaela Klepancová
Ilustrácia nekonečných procesov pomocou geometrických útvarov
 
10:00 - 10:30 Přestávka na kávu / J329
 
10:30 - 11:30 Plenární přednáška / J209
Jaroslav Nešetřil
Výuka matematiky a informatiky, quo vadis?
 
11:30 - 12:00 Závěr a diskuse / J209