Program konference UPVM 2013

Čtvrtek / 7. listopad 2013 

8:00 - 10:00 Registrace účastníků (probíhá celé dopoledne, mimo plenární přednášku)
 
9:15 - 9:45 Káva v předsálí
 
10:00 - 10:15 Slavnostní zahájení
10:15 - 11:15 Plenární přednáška
Milan Hejný
Nemoc formalizmu
 
11:30 - 12:00 Jan Zahradník
Prezentace projektu MatemaTech
 
12:00 - 13:00 Oběd
 
13:00 - 15:00 Jednání v sekcích
 Místnost:  PC-Lab Zasedací místnost Aula
Moderátor:
Hana Mahnelová
Libuše Samková
Šárka Gergelitsová
13:00 Daniela Bímová
Netradiční stereometrické úlohy v Cabri 3D
Bubeník František
Problematika integrálů a aplikací v PAS
Pavel Böhm
Online procvičování www.drillandskill.com + reálná měření ve výuce matematiky
13:25 Hana Mahnelová
Fyzické a počítačové modelování při řešení vybraných úloh ze stereometrie
Dagmar Dlouhá, Radomír Paláček
Podpora výuky matematiky e-learningovými kurzy s multimediálními studijními materiály
Kateřina Dvořáková
Matematika nejen pro nadané studenty
13:50 Dušan Vallo
Vizualizácia niektorých geometrických tvrdení pomocou Cabri 3D
Zoltán Fehér
Modelovanie súvislostí z teórie pravdepodobnosti pomocou GeoGebry
Petr Eisenmann, Jiří Přibyl
Systematické experimentování ve výuce matematiky
14:15 Milan Vacka, Jaroslav Krieg
Stereometrické řešení Apolloniových úloh pomocí CABRI 3D
Radka Hamříková
Tvorba studijních materiálů z matematiky I s využitím interaktivní tabule
Šárka Gergelitsová
Planimetrické úlohy online - třetí rok GeoTestu
14:40 Petr Volný
Zkušenosti s přípravou a využitím pracovních listů do Matematiky II
Dana Říhová
Využití WolframAlpha ve výuce matematiky na Mendelově univerzitě v Brně
Eva Zelendová, Eduard Fuchs
Využití počítačů v projektu "Matematika pro všechny"
 
15:00 - 15:30 Přestávka na kávu
 
15:30 - 17:00 Workshopy
 Místnost:  PC-Lab / 1 PC-Lab / 2
Šárka Gergelitsová
GeoGebra CAS
Pavel Böhm
Workshop: Online procvičování DRILL & SKILL + reálná měření ve výuce matematiky
 
17:30 - 18:30 Večeře
 
19:00 - 20:00 Architektonické památky Českých Budějovic
Procházka po městě s doc. Radko Chodurou.
Výchozí bod a čas: Samsonova kašna na náměstí Přemysla Otakara II., 19:00 hodin.


Pátek / 8. listopad 2013 

8:30 - 9:30 Plenární přednáška
Andreas Lindner
GeoGebra3D
 
9:30 - 10:00 Přestávka na kávu
 
10:00 - 12:00 Jednání v sekcích
 Místnost:  PC-Lab Zasedací místnost Aula
Moderátor:
Jarmila Robová
Daniela Velichová
Helena Binterová
10:00 Roman Hašek, Jan Zahradník
Užití GeoGebry při řešení úloh z geometrie z druhé poloviny 18. století
Lenka Činčurová
Balíček karet
Dagmar Kocichová
Technologie a Gardnerova teorie vícenásobné inteligence v procesu konstruktivistického matematického poznání
10:25 Eva Barcíková
Hyperbola ako množina bodov danej vlastnosti v konštrukčných úlohách
Štefan Gubo
Využitie tabuľkového kalkulátora MS Excel pri riešení lineárnych optimalizačných úloh na stredných školách
Miroslav Tichý
Analytická geometrie s použitím programu Mathematica ve výuce matematiky na střední škole
10:50 Ladislav Jaruska
Využitie GeoGebry pri riešení fyzikálnych úloh
Zuzana Morávková
Interaktivní pomůcky v GeoGebře jako doplněk studijních materiálů pro základní kurzy matematiky na VŠB-TU Ostrava
Hana Zahrádková
iPad v hodině matematiky
11:15 Jitka Nováková
Grafické řešení rovnic a jejich soustav
Petra Šarmanová, Eva Davidová, Lada Stachovcová
Matematika s radostí - interaktivní výukové materiály a hry
11:40 Irena Štrausová
GeoGebra a OK Geometry jako pomocníci při dokazování
Daniela Velichová
Matematika dynamicky
 
12:00 - 13:00 Oběd
 
13:30 - 14:30 Plenární přednáška
Alfred Wassermann
Sketchometry and JSXGraph - Dynamic Geometry for mobile devices
 
14:30 - 15:00 Přestávka na kávu
 
15:00 - 16:30 Workshopy
 Místnost:  PC-Lab / 1 PC-Lab / 2 Aula
Irena Štrausová
OK Geometry
Kitti Vidermanová
Práca v programe Hot Potatoes a jeho využitie v matematike
Helena Binterová, Eduard Fuchs, Eva Pomykalová, Pavel Tlustý, Jan Vondra
Středoškolská matematika s iPadem
 
18:00 Společenský večer
(Od 19 hodin hraje country hudba.)


Sobota / 9. listopad 2013 

8:30 - 9:30 Plenární přednáška
Libuše Samková
Využití programu GeoGebra při nácviku odhadů
 
9:30 - 10:00 Přestávka na kávu
 
10:00 - 11:35 Jednání v sekcích
 Místnost:  PC-Lab Zasedací místnost Aula
Moderátor:
Roman Hašek
Helena Binterová
Vladimíra Petrášková
10:00 Jarmila Robová
Role programů dynamické geometrie při objevování a dokazování hypotéz
Marika Kafková
Využití programu Maple ve výuce matematiky na ZF JU
Martin Kazda
Koncepce výukového semináře Finanční gramotnosti na SŠ
10:25 Jana Hromadová
Výuka deskriptivní geometrie na MFF UK
Roman Plch
Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech
Vladimíra Petrášková
Finanční vzdělávání na základní škole
10:50
Radim Remeš
Použití modelovacího jazyka OML při řešení optimalizačních úloh
Radka Štěpánková
Propojení základních znalostí z genetiky a stochastiky s prvky badatelství na základní škole
11:15
Jiří Vaníček
Co mají společného informatické soutěžní úlohy s matematikou
 
11:40 - 12:00 Zakončení konference
 
12:00 Oběd