Obsah Eva Barcíková
Hyperbola ako množina bodov danej vlastnosti v konštrukčných úlohách / 7
Daniela Bímová
Netradiční stereometrické úlohy v Cabri 3D / 14
Helena Binterová, Eduard Fuchs
Středoškolská matematika s iPadem / 26
Pavel Böhm
Online procvičování Drill & Skill a počítačem podporované experimenty ve výuce matematiky se systémem Vernier / 33
František Bubeník
Problematika integrálů a aplikací v počítačových algebraických systémech / 48
Lenka Činčurová, Pavel Tlustý
Některé aspekty užití počítače při studiu konvergence řad / 58
Eva Davidová, Lada Stachovcová, Petra Vondráková
Matematika s radostí - interaktivní výukové materiály a hry / 62
[Článek s interaktivními materiály, na které je v něm odkazováno: ZIP (Rozbalte ve společném adresáři a otevřete text článku). ]
Kateřina Dvořáková
Matematika nejen pro nadané / 73
Matthias Ehmann, Michael Gerhäuser, Carsten Miller, Alfred Wassermann
Sketchometry and JSXGraph - Dynamic Geometry for mobile devices / 78
Petr Eisenmann, Jiří Přibyl
Systematické experimentování ve výuce matematiky / 85
Zoltán Fehér
Modelovanie súvislostí z teórie pravdepodobnosti pomocou GeoGebry / 94
Eduard Fuchs, Eva Zelendová
Matematika pro všechny / 100
Šárka Gergelitsová
GeoGebra - CAS a seznamy / 106
Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan
Způsoby řešení konstrukčních úloh / 117
Štefan Gubo
Využitie tabuľkového kalkulátora MS Excel pri riešení lineárnych optimalizačných úloh na stredných školách / 125
Radka Hamříková
Tvorba studijních materiálů z matematiky I s využitím interaktivní tabule / 137
Roman Hašek, Jan Zahradník
Užití GeoGebry při řešení geometrické úlohy z 18. století / 143
Jana Hromadová, Petra Surynková
Výuka deskriptivní geometrie na MFF UK / 150
Ladislav Jaruska
Využitie GeoGebry pri riešení fyzikálnych úloh / 162
Marika Kafková
Využití programu Maple ve výuce matematiky na ZF JU / 170
Martin Kazda
Koncept semináře finanční gramotnosti na SŠ / 178
Dagmar Kocichová
Technologie a Gardnerova teorie vícenásobné inteligence v procesu konstruktivistického matematického poznání / 189
Lilla Koreňová
Didaktické aspekty digitálneho vyučovania školskej matematiky / 198
Jaroslav Krieg, Milan Vacka
Prostorové řešení Apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D / 219
Andreas Lindner
GeoGebra3D / 228
Hana Mahnelová
Fyzické a počítačové modelování při řešení vybraných úloh ze stereometrie / 231
Zuzana Morávková
Interaktivní pomůcky v programu GeoGebra jako doplněk studijních materiálů pro základní kurzy matematiky na VŠB-TU Ostrava / 240
Jitka Nováková
Grafické řešení rovnic a jejich soustav / 248
Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá
Podpora výuky matematiky e-learningovými kurzy s multimediálními studijními materiály / 263
Vladimíra Petrášková
Finanční vzdělávání na základní škole / 270
Roman Plch
Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech / 277
[Článek s interaktivními materiály, na které je v něm odkazováno: ZIP (Rozbalte ve společném adresáři a otevřete text článku).]
Radim Remeš, Ladislav Beránek
Použití modelovacího jazyka OML při řešení optimalizačních úloh / 288
Jarmila Robová
Role programů dynamické geometrie při objevování a dokazování hypotéz / 296
Dana Říhová
Využití WolframAlpha ve výuce matematiky na Mendelově univerzitě / 305
Libuše Samková
Využití programu GeoGebra při nácviku odhadů / 323
[Článek s interaktivními materiály, na které je v něm odkazováno: ZIP (Rozbalte ve společném adresáři a otevřete text článku).]
Petra Schreiberová, Petr Volný
Zkušenosti s přípravou a využitím pracovních listů do Matematiky II / 337
Radka Štěpánková, Pavel Tlustý
Badatelský přístup k vybraným úlohám ze stochastiky na základní škole / 344
Irena Štrausová
GeoGebra a OK Geometry jako pomocníci při dokazování / 350
Miroslav Tichý
Analytická geometrie s použitím programu Mathematica ve výuce matematiky na střední škole / 358
Dušan Vallo
Vizualizácia niektorých geometrických tvrdení pomocou Cabri 3D / 362
Jiří Vaníček
Co mají společného informatické soutěžní úlohy s matematikou / 371
Daniela Velichová
Matematika dynamicky / 381
Kitti Vidermanová
Možnosti využitia programu Hot Potatoes pri tvorbe úloh z matematiky / 388