Jiří Vaníček

konzultační hodiny, el. konzultace
e-mail

profesní vizitkainformation in englishvyučované předměty
Cabri, počítačem podporovaná výuka matematikyImagine Logo, tvořivá informatikadidaktika informačních technologií
Geogebraknihovna pro didaktiku informatikyBobřík informatiky