Erin Marie Furtak

University of Colorado Boulder, USA

Prof. Erin Marie Furtak, PhD, je profesorkou STEM vzdělávání na University of Colorado v Boulderu. Svou profesní dráhu začínala jako středoškolská učitelka přírodních věd. Poté se začala věnovat výzkumu toho, jak se učitelé přírodních věd učí a jakým způsobem zlepšují své každodenní postupy ve třídě prostřednictvím formativního hodnocení. Ve svých studiích a výzkumech spolupracuje s učiteli, školami a školními obvody, aby se dozvěděla, jak mohou učitelé navrhovat, prosadit a provádět výukové akce na základě hodnocení ve třídě, které samostatně navrhnou. Její nedávné publikace zkoumaly způsoby, jak může takové hodnocení ve třídě podpořit spravedlivější zapojení do výuky STEM. 

Prof. Furtak obdržela v roce 2011 ocenění Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE) a stipendium německého kancléře od Nadace Alexandra von Humboldta (2006). Její výzkum je publikován v mnoha odborných periodicích a monografiích, ale také v esejích a radách pro učitele z praxe. Dlouhodobě se věnuje profesnímu rozvoji učitelů v Coloradu, ale i na území celých Spojených států amerických. Poskytuje rozsáhlé služby učitelům z praxe prostřednictvím dlouhodobých partnerství v oblasti výzkumu a profesního rozvoje.

Prof. Erin Marie Furtak, PhD, is Professor of STEM Education at the University of Colorado at Boulder. A former high school science teacher, Erin transitioned into a career studying how science teachers learn and improve their daily classroom practices through formative assessment. In a series of multiple studies, Dr. Furtak has been partnering with teachers, schools, and districts to learn how teachers can design, enact, and take instructional action on the basis of classroom assessments that they design. Her recent publications have examined the ways in which the design and enactment of classroom assessments can promote more equitable participation in science learning.

Dr. Furtak received the 2011 Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (PECASE) and the German Chancellor Fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation (2006). Her research and professional writing has been published in multiple journal articles,  research-and practitioner-oriented books,  book chapters, humorous essays, and advice columns. She also conducts extensive service to the teaching profession through long-term research and professional development partnerships with school districts and organizations in Colorado and across the US.