Jak chladí rostliny?

Renata Ryplová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Klimatizační role vegetace je mezioborové téma, které je ve výuce prozatím často opomíjeno, ačkoliv znalosti tohoto tématu mají významný dopad na život člověka v současném světě pod vlivem globální klimatické změny. Jedná se o typický příklad STEM výuky, kdy  se žáci v rámci výuky přírodopisu či průřezového tématu environmentální výchova  na základě znalostí elementární fyziky, matematiky, chemie a zeměpisu  a s využitím moderní měřící  techniky ve vlastních experimentech seznamují s rolí vegetace v koloběhu vody a distribucí slunečního záření v krajině.

Proč je stín stromu chladnější než stín slunečníku? Proč  vzrostlý strom ve městě chladí lépe a levněji než běžná přístrojová klimatizace? Jak může vegetace pomoci udržet vodu v krajině a zabránit dalšímu vysychání ? Jak pomocí vegetace zabránit přehřívání měst?  A jak o tom všem poutavě učit na základní škole pomocí atraktivizujících výukových přístupů, jako je badatelská či projektová výuka, a s využitím  moderní měřící technikyžákovských experimentech?  Je možné využít termokameru ve výuce přírodopisu?  To vše se dozví účastníci workshopu. Budou mít možnost si vyzkoušet měření s termokamerou, IR teploměry a dalšími moderními  a cenově i uživatelsky přívětivými měřícími přístroji, vyzkouší si laboratorní a v případě příznivého počasí i venkovní experimenty k tomuto tématu.

V rámci workshopu budou prezentovány výukové materiály, metodiky, pracovní listy a výuková videa, vytvořená v rámci projektu podporovaného TAČR,  TL 01000294 řešitelským týmem pod vedením RNDr. Renaty Ryplové, Ph.D.  z katedry biologie Pedagogické fakulty JU a doc. RNDr. Jana Pokorného z ENKi, o.p.s. Třeboň. Účastníci získají přístup ke stažení těchto materiálů zdarma pro potřeby výuky.