Jiří Vaníček

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., vedoucí Katedry informatiky PF JU, je výraznou osobností didaktiky informatiky se zřetelným přesahem do didaktiky matematiky. Ve své odborné činnosti se mimo jiné věnuje didaktickému formování výuky informatiky na základních a středních školách a uvedení tohoto předmětu do souvislosti s ostatními vyučovacími předměty. Podílí se na tvorbě kurikula informatického vzdělávání na základních i středních školách a na tvorbě příslušných učebnic.

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. is associated professor and head of the Department of Informatics at the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic. His fields of interest are  informatics teaching in elementary and high schools, early age programming education and formerly computer assisted learning of mathematics. He has published over 60 scientific papers and over 50 methodical works. He has written 7 information technology and programming textbooks for elementary and junior high schools. He works in expert group for innovation of national informatics curricula at the National Institute for Education. In 2017 - 2020 he was the head of the strategic ministerial project PRIM – Support for Development of Computational Thinking, developing new informatics curricula. For 15 years he has been organizing the Bebras informatics contest in the Czech Republic as board leader and country representative of Czech Republic in the International Bebras Committee.