Kompetence STEM ve středoškolském odborném vzdělávání

Mgr. František Procházka
Národní pedagogický institut České Republiky

V rámci revizí RVP všeobecného vzdělávání na středních odborných školách členové zapojení do projektu Revize RVP VV SOV připravili kompetence všeobecného vzdělávání na středních odborných školách. Důležitou kompetencí je kompetence STEM, která vychází z projektu Modernizace odborného vzdělávání. Kde matematické vzdělávání na odborných školách má kromě funkce všeobecně vzdělávací plní ještě funkci průpravnou pro odborné předměty. Na základě těchto zkušeností byly vytvořeny kompetence STEM pro střední odborné vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že učitelé na matematiky na odborných školách nejsou na tuto problematiku na vysokých školách, které připravují budoucí středoškolské učitele matematiky připraveni, rozhodli se členové skupiny pro revizi matematického vzdělávání, že pro ně připraví sbírku návodných příkladů.