Kontakt

RNDr. Jana Vysoká, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Katedra matematiky
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

e-mail: jvysoka@pf.jcu.cz