O konferenci

Vložné, stravování, ubytování

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů. Akreditace byla udělena pod č. j.: MSMT- 14720/2022-4-508.


Snížené vložné při registraci do 1. 11. 2022 je pro všechny účastníky 300 Kč. Plné vložné při registraci od 2. 11. 2022 je potom 400 Kč.

Ve vložném jsou zahrnuty náklady na zajištění konference. Úhrada vložného probíhá předem podle údajů na zálohové faktuře, která vám bude vygenerována při závazné registraci na této stránce, viz rubrika Registrace. Vložné je možné platit i hotově, v době konání konference.

Ubytování a stravování si účastníci konference zajistí individuálně.