Program

Detailní program ve formátu PDF

Informace k simultánnímu překladu přednášek v angličtině: Přednášky probíhají v aule vybavené systémem pro distribuci simultánního překladu prostřednictvím bezdrátových sluchátek. Každý zájemce o službu tlumočení přednášky obdrží sluchátka při registraci.
Pro distanční účastníky je zřízen tým "STEM education conference - interpreting" v MS Teams (každý, kdo deklaroval distanční účast do něj byl pozván), v němž je zajištěn přenos přednášek s hlasem tlumočnice.

Časový rámec jednání konference

Čtvrtek 24. 11.

9:00 | Registrace | Dukelská 9
10:00 – 10:15 | Slavnostní zahájení | Aula D240, Dukelská 9
10:15 – 12:00 | Plenární přednášky | Dukelská 9
12:00 – 13:30 | Přestávka na oběd
13:30 – 17:00 | Odpolední blok | Jeronýmova 10
18:00 | Společenský večer | Aula D240, Dukelská 9

Pátek 25. 11.

Registrace nově příchozích od 9:00 | Jeronýmova 10
8:00 – 10:00 | Interaktivní výstava | Jeronýmova 10
10:00 – 12:00 | Plenární přednášky | Dukelská 9
12:00 – 13:00 | Přestávka na oběd
13:00 – 16:30 | Odpolední blok | Jeronýmova 10
16:30 | Zakončení konference | J340, Jeronýmova 10

Workshopy