Vzdělávací cíle integrovaných a mezipředmětových úloh – srovnání třech vybraných úloh

Helena Koldová, Lukáš Rokos
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

V rámci workshopu budou představeny tři konkrétní úlohy, které mají ambice pro využití při integrované nebo mezipředmětové výuce. Na těchto úlohách si ukážeme, že je možné integrovat dvě, tři i více vzdělávacích oblastí, nebo je spojit v mezipředmětovém kontextu pro dosažení předem stanoveného cíle. Vybrané části zmíněných úloh si účastníci vyzkouší v rámci workshopu i prakticky. Následně se zaměříme na vzdělávací cíle jednotlivých úloh, které dáme do souvislosti s revidovanou Bloomovou taxonomií. Cílem workshopu je uvědomit si problematiku vytváření a využívání integrovaných či mezipředmětových úloh a v rámci diskuze bude prostor pro vyjádření osobních přístupů jednotlivých účastníků k představeným úlohám.