CENTRUM DIDAKTICKÝCH INOVACÍ

Centrum sdružující technologické inovace pro didaktickou praxi napříč Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Název projektu: Inovace přípravy učitelů pro praxi.
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960

EU_MSMT

O projektu

Centrum didaktických inovací je základní organizační jednotkou pro podporu moderních výukových trendů v přípravě učitelů všech stupňů škol.

Centrum vzniklo na základě potřeb Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a je součástí projektu IPUP.

Smyslem centra je vytvoření jednotné platformy, jako základu pro rozvoj intenzivního a systematického využívání inovativních didaktických přístupů.

Centrum tak v praxi bude přinášet všem uživatelům možnost využívat široké škály didaktických inovací, která má Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity ve svém majetku.

Tým centra didaktických inovací

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Ředitel centra

Řídí centrum a zabezpečuje koncepci, vizi a další rozvoj.

 

Radim Špilauer

Koordinátor centra

Má na starosti chod centra a evidenci didaktických technologií, které centrum sdružuje.

 

Ing. Rudolf Novák

Manažer centra

Zabezpečuje technické zázemí centra a výpočetní techniku.

 

Mgr. Dana Skálová

Projektová manažerka

Dbá na procesní čistotu celého projektu. Zajištuje plynulý chod výběrových řízení a veškeré další projektové administrativy.

 

Close Menu