3/3

Relační operátory

Pomocí relačních operátorů se vytvářejí booleovské výrazy nezbytné v jazykových konstrukcích WMLScriptu, jako jsou např. for, if atd.

Relační operátory
operátor význam operátor význam
== rovnost != nerovnost
&& log. součin se zkráceným vyhodnocováním * || log. součet se zkráceným vyhodnocováním*
& log. součin s úplným vyhodnocováním | log. Součet s úplným vyhodnocováním
< menší > větší
<= menší nebo rovno >= větší nebo rovno
! negace    

*Pozn. Pokud u operátoru && nebo || první vyhodnocovaný výraz je invalid, další vyraz se již nevyhodnocuje a výsledek je invalid.

Bitové operace

WMLScript má definováno sedm operátorů pro prácí s jednotlivými bity čísla. Tyto operace nejsou mnoho rozšířené na mobilních zařízeních, proto není nutné se o nich více rozepisovat.

Operátory pro práci s bity:


Operátory pro práci s bity
operátor popis
& bitový součin - AND
| bitový součet - OR
^ bitový exklusivní součet - XOR
<< posun doleva
>> posun doprava
>>> neznaménkový posun doprava
~ negace bit po bitu - NOT