1/2

Cykly

Častokrát je zapotřebí provádět jisté akce v WMLScriptu opakovaně, až dosáhneme požadovaného výsledku. Takové opakování kódu se v programování jmenuje iterace nebo cyklus. Používáme na to cykly for (doslova pro) nebo while (doslova pokud).

Příkaz while

Tento iterační příkaz používáme jestliže závisí ukončovací podmínka na nějakém příkazu v těle cyklu ( předem nedokážeme říci, proběhne-li cyklus jednou nebo stokrát)..

Syntaxe:

while (logický výraz) příkaz;

Příklad:

while (bluma < 50)
bluma++; //cyklus se ukončí pří 49 blumách

Příkaz for

Je to typický příkaz cyklu, který použijeme v případě, že předem známe omezující kriteria, tedy počáteční nastavení, ukončující podmínku a způsob ovlivnění řídící proměnné. V tomto případě není vhodný cyklus while, protože ten nemá uvedené tři prvky tak přehledně na jednom místě jako for.

Syntaxe:

for (výraz_start; výraz_stop; výraz_iter)příkaz;

Příklad:

var penize = 0;
for (pocitadlo = 1; pocitadlo < 11; pocitadlo = pocitadlo + 1)
penize = penize + 100; // na konci hodnota proměnné peníze bude 1000