2/3

Kontrola přístupu (access control pragma)

WMLScript může chránit vlastní obsah souboru užitím direktivy kontroly přístupu. Kontrola přístupu je provedena před přístupem k externím souborům. Jedna jednotka může obsahovat pouze jednu direktivu pro kontrolu přístupu. Ta specifikuje z jakého umístění můžeme volat externí funkce uložené v souboru s kontrolou přístupu. Syntaxe zápisu může být zapsána jedním z následujících způsobů:

use access domain
use access domain ;
use access path ;
use access domain path ;

URL odkazujících se kompilačních jednotek se musí shodovat ve specifikaci kontroly přístupu. URL zahrnuje jméno domény a cestu. Jakmile se domény shodují, je vyhodnocena uvedená cesta, kde veškeré prvky sub-domén se musí shodovat.
Příklad:

use access domain "webreference.com" path "/js";

Následujícím URL je dovoleno volat externí funkce u jednotky s kontrolou přístupu.
http://webreference.com/js/tips.cgi
https://www.webreference.com/js/categories.wmlsc
http://www.webreference.com/js/tools/newtool.cgi?x=123<y=456

Tyto URL nemají možnost přístupu k externím funkcím.
http://www.microsoft.com/javascript
http://www.webreference.com/dhtml/mytool.cgi

Jak jste již mohli poznat, přístupová cesta se shoduje v části cesty z leva doprava a musí se shodovat v celé uvedené části cesty. Pokud v souboru nejsou uvedeny žádná přístupová práva, je soubor automaticky veřejně přístupný.