Popis funkcí knihovny Dialogs

prompt (info, default_hodnota)

Popis: funkce zobrazí informaci na displeji a čeká na odpověď uživatele. Druhý parametr je implicitní hodnota, která bude vrácena pokud uživatel nezapíše žádnou hodnotu. Jinak bude vrácena hodnota zadaná uživatelem.
Příklad:
var a = Dialogs.prompt("Zadejte cislo:","0");
//a = "5" pokud uzivatel zada cislo 5
a = "0" pokud uzivatel nic nezada

confirm(info, ok, cancel)

Popis: funkce zobrazí danou zprávu na displeji a dvě možnosti odpovědi. Pokud zvolí odpověď ok vrátí true, v druhém případě je vrácena hodnota false.
Příklad:
var a = Dialogs.confirm("Zmenit?","Yes","No");
//a = true (jestliže bylo zvoleno "Yes") a = false (zvoleno "No")

alert(info)

Popis: zobrazí danou zprávu a čeká na potvrzení od uživatele. Funkce vrací prázdný řetězec.
Příklad:
var a = Dialogs.alert("Musite zadat cislo!"); // a = ""