Popis funkcí knihovny URL

isValid(URL)

Popis: vrací booleanovskou hodnotu true pokud je zapsána správně syntaxe URL, jinak vrací false. Funkce podporuje zápis absolutní a relativní adresy.
Příklad:
var a = URL.isValid("htt//www.seznam.cz"); // a = false
var b = URL.isValid("http://www.seznam.cz!!"); // b = true

getScheme(URL)

Popis: vrací protokol dané adresy
Příklad:
var a = URL.getScheme("http://www.w3schools.com");// a = „http“
var b = URL.getScheme("www.w3schools.com");// b = „“
var c = URL.getScheme("ftp://www.w3schools.com"); // c = „ftp“

getHost(URL)

Popis: vrací adresu specifikovanou jako URL parametr. Pokud adresa není specifikována, vrátí funkce prázdný řetězec
Příklad:
var a = URL.getHost("http://www.seznam.cz/index.htm");//a = www.seznam.cz
var b = URL.getHost("/wml/funce");// b = „“

getPort(URL)

Popis: vrací číslo portu udaného v URL adrese. Není-li číslo portu uvedeno, vrátí se prázdný řetězec
Příklad:
var a = URL.getPort("http://w3schools.com:80");//a = „80“
var b = URL.getPort("http://w3schools.com");//b = „“

getPath(URL)

Popis: vrací cestu specifikovanou URL adresou. Není-li uvedena, vrací prázdný řetězec.
Příklad:
var a = URL.getPath("http://w3schools.com/wml/tips.htm"); // a = "/wml/tips.htm"
var b = URL.getPath("http://w3schools.com");// b = „“

getParameters(URL)

Popis: funkce vrací parametr obsažen v poslední části cesty URL parametru
Příklad:
var a = URL.getParameters("http://w3schools.com/wml;tip");// a = "tip"
var b = URL.getParameters("http://w3schools.com/wml");// b = „
"

getQuery(URL)

Popis: vrací ověřovací část ve specifikovaném URL
Příklad:
var a=URL.getQuery("http://w3s.com/go.asp?name=bill");// a = „bill“
var b=URL.getQuery("http://w3s.com");// b = „“

getFragment(URL)

Popis: funkce vrací fragment dané URL
Příklad:
var a = URL.getFragment("http://w3schools.com/wml#read");//a = „read“
var b = URL.getFragment("http://w3schools.com/wml");// b = „“

getBase()

Popis: vrací absolutní URL (bez fragmentu) současného scriptu
Příklad:
var a = URL.getBase(); // vrátí adresu kde je script uložen

getRefer()

Popis: vrací nejmenší relativní URL daného souboru
Příklad:
var base = URL.getBase();
// base = "http://www.host.com/current.scr"
var referer = URL.getReferer();
// referer = "app.wml#card2"


resolve(vychoziURL, vlozeneURL)

Popis: funkce navrací absolutní URL složené z výchozího URL a vloženého URL. Nejdříve je ověřeno výchozí URL (pokud se jedná o prázdný řetězec, je doplněno za výchozí URL lomítko). Jestliže je zapsána chybná syntaxe URL, je vracena hodnota invalid.
Příklad:
var a = URL.resolve("http://wap.cz/","okno.vcf");
// a = "http://wap.cz/okno.vcf"
var b = URL.resolve("http://wap.cz","tip");
// b = "http://wap.cz/tip"
var c = URL.resolve("http://wap.cz","/tip");
// c = "http://wap.cz/tip"

escapeString(URL)

Popis: nahradí speciální znaky v URL hexadecimálními escape sekvencemi a vrátí výsledek.
Příklad:
var a = URL.escapeString("http://jahoda.cz/wml/");
// a = "http%3a%2f%2fjahoda.cz%2fwml%2f"

unescapeString(string)

Popis: nahradí escape sekvence v URL odpovídajícími znaky a vrátí výsledek
Příklad:
var a = "http%3a%2f%2fjahoda.cz%2fwml%2f"
// a = URL.escapeString("http://jahoda.cz/wml/

loadString(URL, danyTyp)

Popis: vrací obsah vyjádřený absolutním URL a daným typem. Nesmí být udáno více datových typů. Typ musí být text (text/další_typ) ,ale další typ může býti cokoliv.
Příklad:
var myUrl = "http://www.host.com/vcards/myaddr.vcf";
myCard = URL.loadString(myUrl, "text/x-vcard");